español   français   english   português

dph is part of the Coredem
www.coredem.info

search
...
dialogues, proposals, stories for global citizenship

BMG

Berliner Mieter Gemeinschaft

Address : Möckernstraße 92, 10963 Berlin, DEUTSCHLAND - Tel.: 030 - 216 80 01

Site : www.bmgev.de

E-mail : verwaltung (@) bmgev.de

Une fiche

legal mentions